Mēs esam - ARĪ - Facebook!

Seko mums Facebook!

Mūsu lepnums

JĀNIS PLEPS

Ilūkstes 1.vidusskola

Jānis Pleps Ilūkstes 1.vidusskolu absolvēja 2000.gadā. Par labu tieslietām Jānis izšķīrās, mācoties vidusskolas pēdējās klasēs. Dažādos laikos Jāni aizrāvusi katoļu teoloģija, vēsture, literatūra un politika. Tieslietas šķita tā joma, kurā šīs intereses var integrēt.
Jānis Pleps


Tiesību zinātņu doktors
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents
Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītājs
Saeimas Juridiskā biroja vecākais juridiskais padomnieks

vidējā vispārējā izglītība, Ilūkstes 1.vidusskola

vidējā vispārējā izglītība, Ilūkstes 1.vidusskola

Jurists, 5.profesionālās kvalifikācijas līmenis, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte

Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar izcilību, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte

Tiesību doktora zinātniskais grāds tiesību teorijā un vēsturē, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte

Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieks