Mēs esam - ARĪ - Facebook!

Seko mums Facebook!

  • vidusskola
    Tas brīdis ir pienācis!
    Atrodi laiku un iespēju mūs apciemot!
  • Ilukste_Raina_piemineklis
    Domāšana - spēja
    Mūsu skolas skolēni ir mūsu lepnums!
Vidusskolas absolventi
Izvēlēties:
Meklēt:
Pieejami {{ filtered.length }} no {{ totalItems}} absolventiem

Absolventa Vārds  Gads  Klases Audzinātāja 
{{data.customerName}} {{data.postalCode}} {{data.country}}

No customers found

Bebrene.

Ilūkstes 1.vidusskolas skolēni izzina Bebreni

Domājot par to, kā veicināt valstiskās piederības apziņu, stiprināt m...

Eiropas programma

Ar Eiropas kopienas finansiālu atbalstu Ilūkstes 1.vidusskola piedalās Eiropas programmās ‘’Skolas piens’’ un ‘...

Putras diena 2016

Putras diena 2016 – Ilūkstes 1. vidusskolas 6.b klasē
10.oktobrī pasaulē svin starptautisko putras dienu, tai par godu Ilūkstes 1.vidu...